Energielabel Utiliteit

Met het energielabel voor gebouwen krijgt een gebouweigenaar meer inzicht in de energie prestatie van zijn gebouw. Per 1 januari 2008 is een energielabel verplicht bij bouw, verkoop of verhuur in woningbouw en utiliteitsbouw.

EPA-Utiliteitsbouw 

Het Energiehuis biedt bedrijven ondersteuning bij het vinden van oplossingen voor het realiseren van energiebesparingen, het voorkomen van energieverspilling en het hergebruiken van restwarmte. Door heldere en onafhankelijke adviezen onderbouwd met kosten/batenanalysen wordt duidelijk gemaakt waar de kansen liggen voor het reduceren van het verbruik.

Naast het signaleren van besparingsopties levert Het Energiehuis nazorg: begeleiding bij uitvoering van de maatregelen en toetsing van de behaalde resultaten.

Doelgroepen zijn bedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in het behalen van economisch voordeel en/of het verminderen van de milieubelasting door het reduceren van het energieverbruik.

Inhoud:
1. geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.  
2. biedt een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw en 
 
3. geeft een overzicht van de kosten en baten als gevolg van energiegerelateerde 
    maatregelen, inclusief de terugverdientijden.     

Voordelen EPA-U

EPA-U biedt een groot aantal voordelen:

  • Fiscaal voordeel: In de praktijk bespaart u (meer dan) de helft van de kosten op de EPA en op de kosten van de uitvoering van de energiemaatregelen.
  • Goede basis voor overleg met gemeenten. Een EPA geeft u straks een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer, al dan niet in het bestek van een Meerjaren Afspraak.
  • EPA is een deskundig en praktisch energieadvies, toegespitst op de specifiekebedrijfsaccommodatie. U krijgt een goed inzicht in de energetische kwaliteit van Uw bedrijfsaccommodatie.
  • Verlaging van energiekosten. Wanneer U de aanbevolen energiemaatregelen uit het EPA advies laten uitvoeren, realiseert U een lager energiegebruik en verminderd de energiekosten van Uw bedrijf of instelling.
  • De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via certificering op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn (BRL). 

Financieel voordeel 
Er kan financiële ondersteuning verkregen worden voor het laten uitvoeren van een energieadvies en voor het uitvoeren van bepaalde geadviseerde energiemaatregelen.

De EnergieInvesteringsAftrek (EIA)
De EnergieInvesteringsAftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee bedrijven premie kunnen ontvangen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen uit zo´n advies. In de praktijk hoeft een bedrijf een deel van de kosten van het energieonderzoek niet zelf te dragen. 

Men kan 44% van de kosten van het energieadvies (voor bestaande gebouwen of processen) aftrekken van de fiscale winst. Het netto voordeel bij een vennootschapsbelasting van 31,5% is 14%.

Wat is een goed moment voor een EPA?
Een verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning. 

Energieprestatie advies voor utiliteitsbouw (EPA-U)
In kleine tot middelgrote utiliteitsgebouwen ziet de adviesprocedure er in grote lijnen als volgt uit: 
gesprek met de contactsoon voor het gebouw en eventueel ook de gebruiker, waarbij de uitgangspunten van

  • Gebouwopname op locatie. 
    Door de adviseur worden alle gegevens verzameld die nodig zijn om een keuze te kunnen maken tussen logische energiebesparende maatregelen en de bijbehorende kosten. De adviseur moet toegang kunnen krijgen tot alle gebouwdelen en installaties. Ook dienen relevante bouwkundige en installatietechnische tekeningen aanwezig te zijn.
  • Analyse van de opname- en intakegegevens. Tijdens de analyse wordt het gebouw gemodelleerd in een rekenprogramma waardoor een zo goed mogelijke inschatting kan worden verkregen van kosten en terugverdientijden. Het concept advies wordt voorbesproken met de opdrachtgever, alvorens de definitieve rapportage in tweevoud wordt toegezonden.
  • Evaluatie. Enkele weken na ontvangst van de rapportage. U kunt dit moment gebruiken om eventuele vragen te stellen.

 

Klik hier als u meer wilt weten over Het Inspectiehuis en het energielabel utiliteit. Heeft u interesse of vragen? Bel (0182) 52 12 29 of stuur ons een e-mail.


Bekijk ook onze pagina's over:

EPA label voor bedrijfspanden

Interim advies bij Woningbouw

EPA label verplicht

EPA label 2013

EPA label bedrijfsruimte

Gecertificeerd

logo-cerficitaat

Bel mij direct terug
Naam:
Telefoon: