Vooropname

Wat is een nulmeting?

Wanneer men het over nulmeting heeft, komt ook vaak de term 'vooropname' voorbij. Beide termen worden eigenlijk door elkaar gebruikt en wordt meestal hetzelfde bedoelt. Namelijk het door middel van een bouwkundige opname, vastleggen van de bouwkundige staat en toestand van een object, waarbij alle schade, zettingen, scheurvormingen zowel interieur als exterieur nauwkeurig worden geïnventariseerd en beschreven.

Waarom een nulmeting?

Laten we u maar meteen proberen gerust te stellen. Gelukkig gaat het in Nederland, ondanks alle media aandacht die wellicht anders beweren de laatste jaren, slechts sporadisch fout bij (bouw)werkzaamheden. Toch is het helaas niet ondenkbaar dat bij bouwactiviteiten schade aan bestaande belendingen of infrastructuur ontstaat.

De opdrachtgever en/of hoofdaannemer van een bouwproject wordt doorgaans geacht aansprakelijk te zijn voor schade aan belendingen (gebouwen, infrastructuur, etc.). Bij schadeclaims bevindt de opdrachtgever en/of hoofdaannemer zich dan ook snel in een verdedigende positie. In de praktijk leveren de causaliteitsvraag en de omvang van de schade, die aan de bouwactiviteiten moeten worden toegerekend tijdrovende en kostbare discussies op. 
Een vastlegging van gebreken in belendingen door middel van een juiste nulmeting voorafgaand aan de bouwactiviteiten heeft een preventieve werking op het indienen van schadeclaims en stelt partijen in staat de gevolgen van de bouwactiviteiten op elk moment exact te beoordelen en te kwantificeren.

e eigenaar of aannemer kan met de rapportage aantonen dat de schade voor aanvang van de werkzaamheden wel of niet aanwezig was. Tevens komt het steeds vaker voor dat opdrachtgevers en/ of verzekeraars (CAR-verzekering) eisen dat een nulmeting rapport wordt gemaakt waarin de staat van de panden en bebouwing wordt vastgelegd, alvorens met de werkzaamheden kan worden begonnen.

Kortom: Met een nulmeting kan de aansprakelijkheid en hoogte van de schade worden vastgesteld of juist worden uitgesloten.

Heeft u interesse of vragen? Bel (0182) 52 12 29 of stuur ons een e-mail.

 Direct een Nul meting aanvragen? (klik hier)

 

Gecertificeerd

logo-cerficitaat

Bel mij direct terug
Naam:
Telefoon: