Funderingsonderzoek

Een funderingsonderzoek heeft als doel is het vaststellen van de opbouw van de funderingsconstructie en het inventariseren van de huidige kwaliteit van het funderingsmateriaal. Een funderingsonderzoek is in de praktijk vaak het eerste deel van het herstel, waarna een plan kan worden opgemaakt.  Het is daarbij de kernvraag of er een totaal of gedeeltelijk herstel aan de orde is.

De huidige funderingstechnieken hebben voor de meeste problemen een oplossing. Toch staat elk funderingsprobleem op zich en het herstel daarvan zal afhangen van vele plaatsgebonden situaties. Met name bij monumentale gebouwen is een gedegen funderingsonderzoek aangewezen.

Verzakkingen van het metselwerk, klemmende deuren, slecht sluitende ramen zijn vaak de eerste signalen dat er iets mis is. In de meeste gevallen voeren wij funderingsonderzoeken zelf uit. Echter in enkele gevallen waarbij u moet denken aan diverse zware graafwerkzaamheden, schakelen wij de hulp in van derden. Het is zeer belangrijk dat u e.e.a. nauwlettend volgt en er zo snel mogelijk een specialist bijhaalt die u de weg wijst en verder helpt in deze ingewikkelde materie. 

Het onderzoek zal in de meeste gevallen in delen plaatsvinden;

Deel I (Schriftelijk onderzoek)
In dit deel verzamelen wij de beschikbare archiefinformatie bij bijvoorbeeld de Gemeente m.b.t. de woning en eventuele meetboutgegevens.

Deel II (gevelinspectie)

Hierbij zal een inspectie aan de voor- en, indien vrij toegankelijk, zijgevel worden uitgevoerd. De eventuele (aanwezige) scheurvormingen worden geïnventariseerd, fotografisch vastgelegd en in een rapport verwerkt.

Deel III (voegwaterpassing)
Hierbij wordt aan de voorgevel van het pand wordt een zogeheten voegwaterpas-meting uitgevoerd. Er wordt op enkele plaatsen een meting uitgevoerd middels een waterpas-toestel, zo krijgt u een goed inzicht van de relatieve verplaatsingen in de gevel die sinds de bouw zijn opgetreden. Ook deze gegevens worden in een rapport verwerkt.

Deel IV (Inpandige inspectie)
Het pand wordt op diverse (cruciale) punten grondig geïnspecteerd, waarbij er specifiek wordt gezocht naar signalen die sterk duiden op het functioneren van de fundering. Met name de vloeren op de begane grond, verdiepingsvloeren, kelders, achtergevel en overige constructieve wijzigingen worden geïnspecteerd en wederom in een rapport verwerkt.

Rapportage

Zodra alle delen zijn afgewerkt maken wij een rapport op, waarin bovenstaande delen zijn verwerkt en wordt tevens een analyse met een conclusie opgemaakt. Daarnaast wordt u door ons uitgebreid geadviseerd over de eventuele schade en vervolgtraject.

Heeft u interesse of vragen? Bel (0182) 52 12 29 of stuur ons een e-mail.

Direct een Funderingsonderzoek aanvragen? (klik hier)

Gecertificeerd

logo-cerficitaat

Bel mij direct terug
Naam:
Telefoon: