Meerjarenonderhoudsplan

Wat is een MJOP?
Een MeerJarenOnderhoudsPlan ook wel een meerjarenbegroting genoemd, verschaft u duidelijk inzicht in de onderhoudskosten van uw gebouw of gebouwenbestand over een langere periode. Met een meerjarenbegroting bespaart u kosten omdat het preventief onderhoud meer aandacht krijgt. Wij zijn pecialist in het leveren van onderhoudsadviezen voor gebouwen en installaties conform de methodiek conditiemeten (NEN 2767).

Rapportage inzien? (klik hier voor een voorbeeldrapport)

Waarom een MJOP?
De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Meerjarenonderhoudsplan wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Meerjarenonderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan. 

Afgekort wordt een MeerJarenOnderhoudsPlan ook wel MOP of MJOP genoemd.
Wij leveren naast de op het onderhoudsadvies gebaseerde meerjarenbegroting diverse diensten welke op maat aansluiten bij de organisatie van de opdrachtgever. Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) maakt.

Werkwijze

·         Opvragen van bouwkundige tekeningen en eventuele onderhoudscontracten.
·         Intakegesprek gebouwenbeheerder en/of contactpersoon van het gebouw.
·         Controleren van de bouwtekeningen
·         Inventariseren van de onderhoudsgevoelige elementen.
·         Inspecteren van de onderhoudsgevoelige elementen
·         Signaleren van eventuele ongewenste c.q. onveilige situaties.
·         Vervaardigen van de onderhoudsrapportage.
·         Bespreken van de onderhoudsrapportage
·         Vervaardigen van de definitieve rapportage.
 
Het rapport
U ontvangt een uitgebreid full-color rapport inclusief kostenprognose.

Heeft u interesse of vragen? Bel (0182) 52 12 29 of stuur ons een e-mail.

Direct een MJOP aanvragen? (klik hier)