Het Leertraject

Een aparte afdeling binnen Het Inspectiehuis richt zich voornamelijk op het actief inzetten van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, we leiden ze hier op en bieden zo een perspectief. Vanuit een aparte afdeling binnen Het Inspectiehuis worden, in samenwerking met onze bouwkundigen leertrajecten aangeboden aan talentvolle mannen en vrouwen. Wij verwachten hiermee enthousiaste en kundige mensen op te leiden die, binnen ons vakgebied en de vastgoedsector, straks een waardevolle functie vervullen. Elk leertraject dat we aanbieden is anders en afhankelijk van het vak en het niveau van de leerling. Om u toch een beeld te schetsen van onze werkwijze, ziet u hieronder een voorbeeldtraject van Leerling naar Gezel tot Meerster bij het leertraject voor opname en verwerking voor het Energielabel.

Niveau 1: Theoretisch gedeelte

We leren hoe de benodigde gegevens verkregen worden voor het opnemen van panden ten behoeve van energielabels.

Niveau 2: Praktijk: opname en inmeten van panden

We leren hoe je in de praktijk de benodigde gegevens voor het energielabel verkrijgt.

Niveau 3: Kwalitatief bekwaam om controle werkzaamheden uit te voeren

We bieden begeleiding aan beginnende inspecteurs. Ze krijgen niet alleen inzicht in de wijze waarop je aan data komt, maar ook waarom deze manier wordt toegepast. Zo leren ze zelfstandig problemen op te lossen en op de juiste wijze te handelen.

Niveau 4: Interpreteren en omzetten van gegevens

We leren op de juiste wijze gegevens te interpreteren en deze om te zetten naar verbeteringspakketten voor het opgemeten pand. De maatwerkrapporten moeten vervolgens op zeer correcte wijze opgesteld worden. Eventueel worden ze gecontroleerd door externe partijen. (Een aanvullende studie voor bouwfysica kan noodzakelijk zijn.)

Niveau 5: Zelfstandig contact houden met klanten

De leerling leert zelfstandig contact te houden met klanten. Erg belangrijk voor het plannen en begeleiden van verkregen werk naar inspecteurs. We bieden begeleiding en monitoren alle onderliggende werkniveaus.

Niveau 6: Diverse disciplines

Dit niveau bevat diverse leerdisciplines.

  • softwaregebruik voor grotere vastgoedbeheerders;
  • opstellen van beleid- en energieverbeteringsplannen op grote schaal;
  • adviseren en begeleiden van vastgoedbeheerders omtrent de opgestelde verbeteringsplannen;
  • verzorgen van cursussen en praktijktrainingen aan externe partijen;
  • rapporteren aan directie.

 

Gecertificeerd

logo-cerficitaat

Bel mij direct terug
Naam:
Telefoon: