APK Woningen

Waarom is de APK Woningen nodig?

Gaslekkages en koolstofmonoxidevergiftigingen komen helaas nog steeds regelmatig in het nieuws. Dit soort incidenten kunnen worden veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Vooral gas-, elektriciteits- en waterinstallaties zijn gevoelig voor achterstallig onderhoud; het is daarom belangrijk dat deze regelmatig gecontroleerd worden. Energiebedrijven onderhouden gas- en elektriciteitsnetwerken slechts tot en met de meterkast; voor de installaties binnenshuis is de huiseigenaar zelf verantwoordelijk. Voor het voorkomen van incidenten en gevaarlijke situaties is het een goed idee om een APK Woningen te laten uitvoeren. Problemen lijken verhoudingsgewijs vaak voor te komen in huizen die vlak voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Daarnaast is er in vooroorlogse woningen in het particuliere huurcircuit vaker sprake van achterstallig onderhoud. Bij deze woningen is het uitvoeren van een APK Woningen daarom in het bijzonder aan te raden.

Wat houdt de APK Woningen in?

Bij een APK Woningen wordt de elektrische installatie, de gasinstallatie en de waterleidingen gecontroleerd. Daarnaast word gekeken naar hoe het in de woning staat met ventilatie. Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. In een slecht geventileerde woning kan schimmel optreden. Als ruimten met een verbrandingsinstallatie niet goed geventileerd worden kunnen er bovendien levensgevaarlijke situaties ontstaan door koolstofmonoxidevergiftiging.

Bij het uitvoeren van de APK Woningen worden de installaties en voorzieningen allereerst visueel beoordeeld op onder ander beschermingsmaatregelen. Vervolgens worden er een aantal metingen en controles uitgevoerd. Hierbij wordt vooral naar veiligheid gekeken. Bij de elektrische installatie worden bijvoorbeeld de toegepaste elektramaterialen, de aardlekbeveiliging, en de elektrische voorziening in de natte ruimtes geïnspecteerd. Wat betreft de gasinstallatie wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van een drukmeetpunt bij de gasmeter, de conditie van de gasslang, de afvoer van de verbrandingsgassen, en de ventilatie van de ruimtes waarin zich een verbrandingstoestel bevindt.  De leidingwaterinstallaties worden gecontroleerd op legionellagevaar.

Waarom de APK Woningen uit laten voeren door Het Inspectiehuis?

Bij het uitvoeren van de APK Woningen werken de inspecteurs van Het Inspectiehuis volgens de NEN-normen die van toepassing zijn op de verschillende keuringen. Aan de hand van deze normen worden betrouwbare metingen uitgevoerd. Op deze manier kan de veiligheid van de geïnspecteerde woningen worden gewaarborgd. Bij het uitvoeren van een APK Woningen kan Het Inspectiehuis ook adviseren op het gebied van energiebesparing en duurzaam gebruik van installaties.

Wilt u een APK Woningen aanvragen? Bel 0182 - 52 12 29 of stuur ons een e-mail.

Meer weten? Bekijk ook onze pagina's over:

Wanneer een bouwkundige keuring?

Kosten bouwkundig rapport