Opleveringskeuring (bedrijfspand)

Als aankomend eigenaar van een nieuw op te leveren bedrijfspand zult u de zaken vooraf zorgvuldig tegen elkaar hebben afgewogen, om de juiste beslissing te nemen. Inlichtingen zullen zijn ingewonnen en, waar nodig, deskundige hulp zijn ingeschakeld. Bij het aankopen van een nieuwe woning is het dus van belang om tijdens de eerste oplevering alle punten te controleren. U wilt immers zekerheid of de kwaliteit voldoet aan de gestelde normen en eisen en eveneens de zekerheid of de uitvoering overeenkomstig de technische omschrijving en tekeningen is. Deze zekerheid en het vaststellen van feiten verkrijgt u door een opleveringskeuring uit te laten voeren door een bouwkundig inspecteur van Het Inspectiehuis. 

Het "in huis halen" van een deskundig inspecteur is mede van belang doordat;

  • U verzekert uzelf, dat de woning optimaal en nauwkeurig gecontroleerd wordt.
  • U zich vergewist van een extra stuk zekerheid.
  • Gebreken en zaken, die niet in orde zijn, worden vastgelegd in het opleveringsrapport, waarnaar u altijd kan verwijzen. De aannemer kan zich hier niet meer aan onttrekken.
  • U een zakelijke overeenkomst met de aannemer bent aangegaan. Indien een aantal gebreken bij de oplevering niet geconstateerd en vastgelegd zijn, zal de aannemer u er zeker op attenderen dat de oplevering door hem is geschied en door u als zodanig is aanvaard. U zal dan dikwijls extra tijd en kosten moeten aanwenden om de gebreken te verhelpen of om verhaal te halen.
  • De deskundige de door hem geconstateerde gebreken op zakelijke wijze kan onderbouwen en weerleggen.
  • U later aan de hand van dit rapport kunt controleren of de aannemer de geregistreerde zaken heeft verholpen of uitgevoerd.
  • De keuringen kunnen binnen 2-3 werkdagen na opdracht worden uitgevoerd.

 Heeft u interesse of vragen? Bel (0182) 52 12 29 of stuur ons een e-mail.

lees meer over het energielabel van uw gehuurde of gekochte bedrijfspand op de volgende pagina's:

EPA energielabel

Energielabel gebouw

Gecertificeerd

logo-cerficitaat

Bel mij direct terug
Naam:
Telefoon: