Betonrot keuring

In de periode 1965 tot 1980 is bij de productie van diverse typen betonnen vloerelementen vaak een chloridenhoudende verhardingsversneller gebruikt, waarbij de thans toelaatbaar geachte grenswaarde ten opzichte van de cementmassa regelmatig ruimschoots werd overschreden. Een direct gevolg hiervan is, dat in vochtige kruipruimten reeds na 10 jaar in de vorm van afgebrokkeld beton, ernstige scheurvorming en (sterk) corroderende wapening kan optreden. De wapening is veelal ernstig aangetast door putcorrosie en vertoont weinig hechting meer met het omringende beton. Ernstige corrosie van de wapening leidt tot vermindering van het dragend vermogen van de vloer. Het toevoegen van een verhardingsversneller op basis van calciumchloride is met name gebeurd bij hoge productiepieken, afhankelijk van de lengte van de elementen of de periode waarin de productie plaatsvond.

Betonrot is helaas niet te voorkomen. Wel is het mogelijk om het goed te repareren. En ook hierbij geldt dat grotere schade en daarmee gepaard gaande hogere kosten te voorkomen zijn door tijdig in te grijpen. Al onze vloerinspecties worden uitgevoerd conform CUR Aanbeveling 79 klasse 2. Dit houdt in dat twee zeer ervaren inspecteurs de schade en onderhoudsbehoefte van de vloer in kaart brengen. U ontvangt n.a.v. het onderzoek een uitgebreidt rapport.

Heeft u interesse of vragen? Bel 0182 - 52 12 29 of e-mail.

Direct een Betonrot-keuring aanvragen? (klik hier)