Bouwkundige nulmeting - Het Inspectiehuis

Wat is een nulmeting?

Behalve dat een bouwkundige keuring voor uw pand van nut kan zijn, is een nulmeting dat ook. De nulmeting wordt ook vaak een vooropname genoemd en kan gedaan worden voorafgaand aan de bouwactiviteiten. De nulmeting legt de situatie vast, zodat gebrekingen in belendingen later makkelijk in kaart gebracht kunnen worden. Als er schade veroorzaakt wordt tijdens het bouwen, toont u met de nulmeting aan waar de aansprakelijkheid ligt. Het gebeurt niet vaak dat er fouten gemaakt worden tijdens bouwwerkzaamheden, maar uiteraard is er altijd een kans dat er schade aan belendingen of infrastructuur berokkend wordt. In die gevallen komt een nulmeting heel goed van pas. U voorkomt dat de hoofdaannemer in de verdedigende positie schiet en onder zijn aansprakelijkheid uitkomt. De nulmeting heeft namelijk de bouwkundige toestand van uw pand precies vastgelegd voor de bouwwerkzaamheden en bewijst dat deze schade hebben veroorzaakt. Met de nulmeting worden zowel de binnen- als de buitenkant van uw pand nauwkeurig geïnventariseerd. 

Hoe ziet een nulmeting eruit?

De nulmeting die door Het Inspectiehuis wordt uitgevoerd is zeer nauwkeurig en wordt volledig aangepast op uw specifieke situatie. Een inspecteur neemt de situatie op van de omgeving en van uw pand. Naar aanleiding van dit bouwtechnisch onderzoek wordt er een bouwkundig rapport opgesteld met foto’s. Risico-onderdelen, zoals bepaalde constructies, scheurvorming en fundering, worden extra grondig belicht.

Voor wie is een nulmeting van belang?

Uit bovenstaande toelichting kunt u opmaken dat een nulmeting vooral van belang is voor de bezitters van een dergelijk pand waarbij bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. Maar ook voor de uitvoerende partij kan een nulmeting van nut zijn. Als u van plan bent om bouwwerkzaamheden uit te voeren, dan weet u met een nulmeting waar de risico’s liggen. Deze kunt u dan gemakkelijker voorkomen en dat kan u achteraf een hoop kosten besparen. Een nulmeting bij Het Inspectiehuis betekent: zekerheid over uw vastgoed!

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Bouwkundige keuring