Nulmeting bij een gebouw

Wat is een nulmeting?

Met de nulmeting wordt hetzelfde bedoeld als de vooropname. Hiermee wordt vastgelegd wat de bouwtechnische staat en toestand is van een pand. Hierbij wordt alle schade als scheurvormingen, zowel interieur als exterieur, nauwkeurig geïnventariseerd en opgeschreven. U weet dan precies in welke staat uw pand verkeert, en dat kan zeer van nut zijn wanneer er zware bouwwerkzaamheden in de directe omgeving van uw pand uitgevoerd gaan worden.
Mocht er schade optreden aan het pand na de nulmeting, dan kunt u dit aantonen en degene die hiervoor aansprakelijk is ter verantwoording roepen.

Wanneer een nulmeting?

De nulmeting is dus waardevol wanneer uw pand in een gebied staat waar gebouwd gaat worden, ofwel, waar het risico groot is dat uw pand schade oploopt. Dit gebeurt vaak wanneer er zware werkzaamheden worden uitgevoerd in de directe omgeving van het pand. Bij zware werkzaamheden denken we aan heiwerkzaamheden, ontgravingen, afgravingen, zwaar transport, verlaging grondwaterpeil, verkeersdrempels, et cetera.

Uw pand kan als gevolg hiervan bijvoorbeeld scheef komen te staan, of stuc- of tegelwerk komt los te raken. Dankzij de nulmeting die u voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden heeft laten uitvoeren hoeft u niet voor de kosten op te draaien.

Voor wie is een nulmeting van belang?

Zoals al eerder werd gezegd: een nulmeting is essentieel voor iedere bezitter van een pand dat in de directe omgeving staat van waar zware bouwwerkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor aannemers, verzekeraars, gemeenten, bouwbedrijven en wooncorporaties.

Bedenkt u ook dat een nulmeting u veel tijd en moeite bespaart wanneer uw pand schade heeft opgelopen. U hoeft niet meer zelf uit te zoeken of de schade is veroorzaakt door bouwwerkzaamheden en de aansprakelijke kan niet onder zijn verantwoordelijkheid uitkomen. De nulmeting toont onafhankelijk aan of de schade al aanwezig was of niet.

Is een nulmeting rechtsgeldig?

Ja, de nulopnames van Het Inspectiehuis worden gebruikt als bewijslast en worden als zodanig geaccepteerd. De nulopnames zijn immers neutraal en onafhankelijk. Het Inspectiehuis is een bouwkundig adviesbureau dat uiterst discreet met uw situatie omgaat en het bouwkundig rapport, voortvloeiend uit de nulmeting, dient als bewijslast tegen degene die aansprakelijk is voor de schade aan uw pand.

Een nulmeting betekent dus: zekerheid over uw vastgoed!

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over: