VVE MJOP verplicht

Een MJOP is de afkorting van een meerjarenonderhoudsplan. Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzichtelijk maakt welk onderhoud in een pand moet plaats vinden, en hiervoor wordt ook een kostenraming gegeven. Een MJOP dient te worden uitgevoerd op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Bij gemeenschappelijk zaken kunt u denken aan het dak, de kozijnen en de gevel en indien aanwezig, het trappenhuis. Onlangs is bekend geworden dat een MJOP voor VVE verplicht is gesteld.

Wat is een MJOP?

Een MJOP, ofwel meerjarenonderhoudsplan, verschaft u inzicht in de kosten van het onderhoud van uw gebouw of gebouwenbestand over langere periode. Met een MJOP bespaart u kosten omdat u uitgaat van preventief onderhoud. Zo blijft het pand ook zijn waarde behouden.  Dankzij een MJOP beheerst u de onderhoudskosten, omdat de planning duidelijkheid geeft over de kosten op korte en lange termijn. U kunt als VVE uw beleid afstemmen op de onderhoudskosten en op die manier financiële reserveringen doen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor VVE's wordt een MJOP verplicht gesteld. Met een MJOP VVE verplicht weet u als Vereniging van Eigenaren hoe hoog de onderhoudskosten zullen uitvallen en dat biedt zekerheid voor alle bewoners van uw pand. Bij de meeste vastgoedbeheerders zijn meerjarenonderhoudsplannen al gemeengoed geworden. U kunt op deze manier een gespreid onderhoudsbeleid voeren zonder onverwacht hoge uitgaven. Het MJOP wordt op maat uitgevoerd door Het Inspectiehuis. Neem gerust vrijblijvend contact op over de voorwaarden.

Werkwijze MJOP VVE 

Recent is bekendgemaakt dat een MJOP  voor VVE verplicht wordt gesteld. Het Inspectiehuis is deskundig in het uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan voor VVE's en heeft hiervoor een standaard werkwijze. De werkwijze wordt echter telkens aangepast op uw specifieke situatie.

De standaard werkwijze bij een MJOP bestaat uit de volgende onderdelen:

Opvragen van bouwkundige tekeningen en eventuele onderhoudscontracten.
·         Intakegesprek gebouwenbeheerder en/of contactpersoon van het gebouw
·         Controleren van de bouwtekeningen
·         Inventariseren van de onderhoudsgevoelige elementen
·         Inspecteren van de onderhoudsgevoelige elementen
·         Signaleren van eventuele ongewenste c.q. onveilige situaties
·         Vervaardigen van de onderhoudsrapportage
·         Bespreken van de onderhoudsrapportage
·         Vervaardigen van de definitieve rapportage

Bent u lid van een VVE, neem dan contact op met ons over de eisen van een MJOP voor uw VVE. Omdat een MJOP voor VVE verplicht is gesteld, is het van belang te weten aan welke eisen uw pand of panden moeten voldoen. Het Inspectiehuis geeft u graag betrouwbaar advies op maat en dit geeft zekerheid over uw vastgoed.

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Bouwkundige keuring Rotterdam

Bouwkundig onderzoek Gouda