Bouwkundige inspectie

U heeft een prachtige woning gezien, en u wilt graag een bod doen. Zo'n bod baseert u natuurlijk op allerlei aspecten van het huis. Uw bod kunt u goed onderbouwen met een bouwkundige keuring. De bouwtechnische inspecteurs van Het Inspectiehuis bezoeken tijdens een dergelijke keuring het huis en registreren alle gebreken, technische tekortkomingen en achterstallig onderhoud. Dit wordt opgenomen in het bouwtechnisch rapport. Dit is een overzicht met alle herstel- en onderhoudskosten die u op de korte en lange termijn zou moeten maken. Dit bouwkundig onderzoek helpt u dus bij het maken van de juiste keuzes en het doen van een reëel bod op het nieuwe huis. Bovendien is het een wettelijke verplichting om informatie over de tekortkomingen van een koopwoning in te winnen alvorens u tot de koop over gaat.

Het Inspectiehuis is gespecialiseerd in bouwtechnische keuringen van allerlei typen panden. Niet alleen van woningen als villa's, appartementen en rijtjeshuizen, maar ook van flatgebouwen, monumenten, kerken en schoolgebouwen. De deskundigen van Het Inspectiehuis leveren maatwerk waarmee u een zekere onderhandelingspositie krijgt als koper. De bouwkundige keuringen van Het Inspectiehuis voldoen aan de eisen van hypotheekverstrekkers.

De experts van het Inspectiehuis lopen graag samen met u door uw potentiële nieuwe woning, zodat u zich bij vragen direct tot onze deskundige kunt wenden. Bovendien krijgt u op deze manier direct een concreet beeld bij het achterstallig onderhoud of de verborgen gebreken van uw woning. Dankzij de jarenlange ervaring van onze deskundigen kunnen zij bij een dergelijk bouwkundige keuring nauwkeurig inschatten welke kosten verbonden zijn aan de herstelwerkzaamheden.

Tijdens het bouwkundig onderzoek worden alle onderdelen van uw huis doorgelopen. Denkt u aan het trappenhuis, de dakconstructie, ramen en kozijnen, hang- en sluitwerk, waterleidingen, dakgoten, verwarmingsinstallaties... Elk bouwkundig onderdeel waarmee u als nieuwe huiseigenaar te maken krijgt wordt aan een bouwkundige keuring onderworpen. De bouwtechnische keuring geeft u zekerheid over uw vastgoed.

Meer informatie? Bekijk ook onze pagina's over:

Opleveringskeuring nieuwbouw

Verkoopkeuring