Energielabel zakelijk vastgoed

Op 1 januari 2021 is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen ingegaan: NTA 8800. Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 (Nederlands Technische Afspraak) beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode heeft een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw vervangen, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

Nieuwbouw: bijna energieneutraal (BENG)
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De eisen stellen een maximumwaarde aan de energiebehoefte, het primair fossiel energiegebruik en een minimumwaarde aan het aandeel hernieuwbare energie. Deze drie eisen worden bepaald op basis van de NTA 8800. BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Een introductiefilm over BENG is te vinden en te downloaden op: www.rvo.nl/BENG

Energielabel
Sinds 1 januari 2021 wordt ook het energielabel bepaald op basis van NTA 8800. Dit energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw. De labelletter op het energielabel wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar. Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Bij utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor verlichting en voor bevochtiging (indien aanwezig) mee.

Energielabel aanvragen en opstellen
Sinds 1 januari 2021 kunnen dus alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800. Dit doet een Energieprestatie adviseur (EPadviseur), die daarvoor gediplomeerd is en werkt voor een gecertificeerd bedrijf/organisatie (conform BRL 9500). De EP-adviseur stelt het energielabel op aan de hand van een gebouwopname ter plaatse en registreert het label in de landelijke registratiedatabase (www.EP-online.nl).

Consequenties voor het huidige energielabel
Het huidige energielabel voor woningen kan nog tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd via www.energielabelvoorwoningen.nl. Een definitief toegekend energielabel bij zowel woning- als utiliteitsbouw blijft zijn geldigheid van 10 jaar behouden.

Uw gecertificeerd adviseur!
Wij zijn een gecertificeerd keuringsbureau voor het uitgeven van het energielabel. Onze gediplomeerde keurders zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van deze inspecties. 

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben omtrent het energielabel, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via (0182) 52 12 29.

Direct een Energielabel aanvragen? (klik hier)

Energielabel (zakelijk vastgoed)

Inzicht in de huidige energieprestatie én mogelijkheden voor verbetering. Wij verzorgen het energielabel, een energiebesparingsplan en de RVO-registratie voor u.

Inhoud Prijs excl. Prijs incl.
t/m 100m2 € 495,00 € 598,95
101 - 250m2 € 695,00 € 840,95
251 - 500m2 € 990,00 € 1197,90
501 - 1000m2 € 1150,00 € 1391,50
1001 - 1500m2 € 1550,00 € 1875,50
> 1500m2 € 0,00 € 0,00
Voorbeeldrapport Direct aanvragen